Välkommen till Brf Albert

Bostadsrättsföreningen Albert ligger i Göteborg i stadsdelen Haga, ett område präglat av gamla arbetarbostäder. Föreningen ligger i anslutning till Hagas välkända gågata Haga Nygata, med gatsten och pittoreska butiker och caféer. I föreningen finns 51 nybyggda lägenheter och 16 ombyggda gamla lägenheter från 1800-talet, vilka blev färdigställda 1988. Vi har dessutom tre butiker och en restaurang som hyresgäster. Den prisbelönta gröna innergården står till medlemmarnas förfogande och används flitigt året runt!


Nyheter

Höstens första gårdsdag 23/9

Vårens första gårdsdag är den 30/3. Vi träffas kl 11 och gör i ordning gården inför vårsäsongen. Efter avslutat arbete bjuder vi på lättare lunch med fika! 29/3-31/3 kommer det som vanligt finnas en container att slänga grovsopor i på Skolgatan. Varmt välkomna!

Vårens andra gårdsdag blir den 19 maj.

Trädgårdshjälp

Vi har nu anlitat en trädgårdsfirma som hjälper oss att ta hand om våra träd och buskar på gården. De kommer att komma två gånger per år och se över växtligheten och beskära på ett korrekt sätt där det behövs. De var här första gången i mars och beskar bland annat kastanjen, syrener och ett antal buskar längst husfasaderna.

Årsmötet 18/4

För er som inte var med på årets föreningsstämma kan vi meddela att stämman för andra gången röstade ja till de föreslagna ändringarna i våra stadgar. Ändringarna fanns med som bilaga till kallelsen, och kan efter denna stämma nu träda i kraft.

Kerstin Gustavsson-Rantil valdes också in som ny medlem i styrelsen, välkommen Kerstin!
Styrelsen består nu av Ida Rask (ordförande), Mikael Högberg, Alexander Schultzberg, Annette Wilhelmsson, Thomas Ulvinge, Johan Larsén, Kerstin Gustavsson-Rantil samt HSB:s representant Elmira Mardani.

Nya avier från Hsb

Som många av er sett så ser avierna från HSB lite annorlunda ut i år. Avgiften för informationsöverföring (bredband, tv och telefoni) är nu utskriven som en egen post. Det beror på att vi beslutat att göra denna avgift mer rättvis, som vi informerat om tidigare. Förut var denna avgift beroende på andelstal och därför inbakad i driftkostnaden. Nu är det samma avgift för alla, och av tekniska orsaker kommer den då som en egen post på avin.

Sopsugen

Föreningen är ju ansluten till ett sopsugssystem, där restavfall som inte kan återvinnas i soprummet ska slängas.

Den senaste tiden har det varit ett flertal stopp i systemet på grund av att det hamnat felaktiga sopor där. Vanliga hushållssopor går fint att slänga, men kartonger och andra otympliga föremål fastnar lätt i systemet. Varje gång det blir stopp uppstår dels ett olustigt missljud, men också en kostnad för föreningen. Tänk på vad du slänger i sopnedkastet.

Brandskyddsutrustning från Anticimex

På förekommen anledning har styrelsen undersökt möjligheterna att anförskaffa brandskyddsutrustning från Anticimex till rabatterat pris. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att köpa brandskyddsutrustning.

Renovering av soprum

Styrelsen planerar just nu för en uppfräschning av vårt gemensamma soprum. Har du några idéer på hur soprummet skulle kunna förbättras? Skicka då ett mail till Alexander (a_schultzberg@outlook.com) så att det kan komma med i planeringen.
 

Tänk på vad ni häller i köksavloppet

Vi har fått tillsägelse från Kretslopp och vatten vid Göteborgs stad om att vi ska bli bättre på att hantera det vi häller i köksavloppet. I dagsläget hälls det ut för mycket fett och olja vilket leder till avlagringar i rören, både i våra egna stammar och ute i de kommunala avloppsledningarna. För att minimera påverkan på avloppssystemet så ber vi er att inte hälla ut fett i vasken utan torka eller hälla ur stekpannor, ugnsformar eller takeaway-lådor innan ni diskar dom. På detta sätt kan vi också förhindra stopp i våra avloppsledningar och fördröja stambytet i föreningen.

Portalen- Informationsverktyg om ditt boende

Alla medlemmar i föreningen har tillgång till HSB:s tjänst på internet HSB Portalen. Detta är ett verktyg som ger medlemmar och boende tillgång till information om sitt boende och medlemskap och möjlighet att registrera och få återkoppling på ärenden. Man loggar in med ett eget lösenord på hsbportalen.se. Har du glömt ditt lösenord eller inte fått något kan du enkelt få ett nytt vid inloggningen.

Komposter och ny kartongbehållare.

Vi har nu tre komposter på gården där man kan slänga grönt matavfall och trädgårdsavfall. Vid komposterna finns anslag om vad som kan slängas och hur de ska hanteras. Två komposter är placerade bakom cykelförrådet vid gungorna, en kompost står mellan förråden vid Östra Skansgatan 10 och 8B. Vid frågor om kompostering, hör av er till styrelsen.

Sedan en tid tillbaka har vi ett nytt kärl i soprummet för kartonger och papplådor. I denna stålhäck läggs tillplattade och i hopvikta större kartonger.

Brandskyddsarbete

Vi har i år återupptagit vårt brandskyddsarbete i föreningen, vilket bla. innebär kontroller fyra gånger om året, och här kommer ett par viktiga saker för alla medlemmar att tänka på:

- Nu i jultider är det viktigt att se över sin brandskyddsutrustning i lägenheterna. Kolla så att ni har brandvarnare och att batteriet fungerar! Rekommenderat är att ha en brandvarnare per 60 kvm yta. Bra är också att ha brandsläckare eller brandfilt.

- I vinds- och källarförråd får det absolut inte förvaras några brandfarliga ämnen så som t-sprit, lacknafta, målarfärg etc. Detta måste förvaras i lägenheten och får uppstiga till max 5 liter.

- I trapphusen får det inte stå saker utanför lägenheterna, detta är både en förhöjd brandrisk och hinder för utrymningsvägar! Inga möbler, barnvagnar, cyklar, skor eller dylikt får placeras här, det enda som är tillåtet är dörrmattor, tavlor eller enstaka växter.

- Alla utrymmen utanför vindsförråd och källarförråd måste hållas fria från saker av samma anledning som ovanstående. Vi har under året rensat källare och vindar men har nu upptäckt att det lagts dit saker igen, detta måste tas bort omedelbart.

- På anslagstavlan i varje trapphus finns nu information om hur man ska agera i händelse av brand. Kika gärna på denna!

Brandsläckare i trapphusen

I alla trapphus har det nu installerats brandsläckare på bottenplan. Brandsläckarna är i första hand tänkta att användas vid brand i trapphusen eller på gården. För lägenheterna gäller eget ansvarar för brandskyddet. Rekommendation är en brandsläckare per 60 kvm och våning. Tänk på att många försäkringsbolag kräver fullgott brandskydd i lägenheten vid eventuell skada.


Föreningen

Styrelsen

Ordförande: Ida Rask, Haga Nygata 16B.
Vice ordförande: Mikael Högberg, Haga Nygata 16B.
Sekreterare: Johan Larsén, Östra Skansgatan 10.
Ledamöter:
Alexander Schultzberg, Östra Skansgatan 10.
Thomas Ulvinge, Skolgatan 7B.
Annette Wilhelmsson, Skolgatan 7B.

Kerstin Gustavsson-Rantil, Haga Nygata 14.
HSB-representant: Elmira Mardani, HSB Göteborg.

Valberedning
Emma Carlsson, Skolgatan 7A.
Beatrice Klackenberg, Haga Östergata 13.

Birgitta Lindström, Haga Östergata 13.                                                                                   

Kontakta styrelsen
Styrelsen kan nås via sin mejladress, styrelsen@albert.se, eller genom ett meddelande i brevlådan, som finns i uppgången till Östra Skansgatan 8A.

Styrelsen kommer att vara tillgänglig för medlemmarna före varje styrelsemöte kl 18.30-18.45 i föreningslokalen. Inbokade styrelsemöten för hösten 2018 är måndagarna 24/9, 22/10, 19/11, 17/12.

Arbetsgrupper

I föreningen har vi också ett antal arbetsgrupper, som ansvarar för utformning och planering av underhåll av till exempel trädgård, hemsida och gym. Kontakta gärna arbetsgrupperna om du har idéer eller vill vara med.

Gymgruppen – kontaktperson Alexander Schultzberg, Östra Skansgatan 10.
Hemsidesgruppen – kontaktpersoner Mikael Högberg och Ida Rask, Haga Nygata 16B
Trädgårdsgruppen – kontaktperson Ida Rask, Haga Nygata 16B.
Underhållsgruppen – kontaktperson Kjell Ring, Östra Skansgatan 8B.

Att bo i bostadsrätt

En stor poäng med att bo i bostadsrätt är att man själv kan vara med och påverka sin boendemiljö. Genom att engagera sig i föreningen kan man vara med och sätta sin prägel på allt från blomsterrabatter till hemsidans utformning. Vår boendemiljö blir helt enkelt så bra som vi själva gör den.

Tänk på att visa hänsyn gentemot dina grannar vid exempelvis renoveringar, fester och utomhusaktiviteter. En bra hållpunkt är att det ska vara tyst mellan klockan 22 och 7.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrningar måste alltid godkännas av styrelsen. Annars riskerar man förverkansgrund för olovlig uthyrning. Detta gäller även korta uthyrningar, privat eller via exempelvis Airbnb. Det räknas som andrahandsuthyrning när du själv inte bor i bostaden och någon annan nyttjar den. Uthyrning beviljas på begränsad tid om max två år och där giltiga skäl föreligger. Giltiga skäl är när man tillfälligt inte kan nyttja bostaden till exempel på grund av provboende med sambo eller jobb och utbildning på annan ort. From. 1 april 2017 kommer ansökningar hanteras via en särskild blankett gällande andrahandsuthyrningar. Denna fylls i, lämnas i styrelsens brevlåda och sedan avgörs ansökan på kommande styrelsemöte. Blanketten hittar ni här: ansökan om andrahandsuthyrning.

Medlemmar – Föreningsstämman
I korthet kan man säga att föreningen består av oss medlemmar. Det är vi som ska se till att den fungerar så som vi vill att den ska fungera. Som medlem är man alltid välkommen att komma med tankar och idéer till styrelsen eller arbetsgrupperna, se nedan.

För större frågor kan det vara lämpligt att skriva motioner till föreningsstämman, som går av stapeln en gång per år. Alla medlemmar rekommenderas att vara med på föreningsstämman, för att informera sig om föreningen samt ha möjlighet att yttra sig i de frågor som diskuteras.

Styrelse
För att organisera arbetet med föreningen väljs en styrelse. Detta sker på föreningsstämman som äger rum på våren. Styrelsen ansvarar för föreningens skötsel och ekonomi. Alla är välkomna att söka sig till styrelsen. I Stadgarna anges hur föreningen ska sköta och bedriva sin verksamhet. HSB stöttar föreningens styrelse bland annat genom att utse en representant som deltar i styrelsearbetet och de har utformat broschyren HSB:s kod för bostadsrättsföreningar som ett riktmärke för hur arbetet ska bedrivas.

Valberedning
Valberedningens uppgift är att inför föreningsstämman förbereda ett förslag på nya styrelsemedlemmar vilket stämman sedan röstar om. Kontakta valberedningen om du vill vara med i styrelsen eller om du har förslag på någon som du tycker borde vara det. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt.

Arbetsgrupper
I föreningen har vi också ett antal arbetsgrupper, som ansvarar för utformning och planering av underhåll. Dessa grupper arbetar med trädgård, hemsida, gym, fastighetens underhåll och trafikmiljö. Kontakta gärna arbetsgrupperna om du har idéer eller vill vara med. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt.

Att renovera

Inför större renoveringar ska styrelsen kontaktas och en skriftlig beskrivning av det planerade arbetet lämnas.

Lägenheterna i de äldre husen med nummer 51-66 i Östra Skansgatan 12, Haga Nygata 14 samt 16 A och B är kulturminnesmärkta av Länsantikvarien, vilket innebär vissa restriktioner när det gäller bostadsrättsinnehavarens normala rätt att reparera och utföra förbättringar i lägenheten. Begränsningarna gäller bland annat kakelugnar, vissa inredningsdetaljer som dörrar, dörrtrycken och träpaneler samt färgsättning. Detta regleras i särskilda tilläggsavtal.

Medlemmar kan få ett bidrag om 6000 kr från föreningen vid byte av gamla golvbrunnar.

Observera att föreningen har ett särskilt fläktsystem, så om du vill byta din köksfläkt bör du först kontakta styrelsen för mer information.

För mer information se broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten? från HSB.

Brandskyddsarbete

Vårt brandskyddsarbete i föreningen samordnas och kontrolleras av Anticimex och innebär brandskyddskontroller fyra gånger om året.

För att vi ska kunna upprätthålla ett fullgott brandskydd kommer här ett par viktiga saker för alla medlemmar att tänka på:

- I trapphusen får det inte stå saker utanför lägenheterna, detta är både en förhöjd brandrisk och hinder för utrymningsvägar! Inga möbler, barnvagnar, cyklar, skor eller dylikt får placeras här, det enda som är tillåtet är dörrmattor, tavlor eller enstaka växter.

- I vinds- och källarförråd får det absolut inte förvaras några brandfarliga ämnen så som t-sprit, lacknafta, målarfärg etc. Detta måste förvaras i lägenheten och får uppstiga till max 5 liter.

- Alla utrymmen utanför vindsförråd och källarförråd måste hållas fria från saker av samma anledning som ovanstående. Vi kommer under brandskyddskontrollerna att märka upp de saker som måste avlägsnas i källare och på vindar, är detta inte omhändertaget inom 3 månader avyttras det.

- I jultider är det viktigt att se över sin brandskyddsutrustning i lägenheterna. Kolla så att ni har brandvarnare och att batteriet fungerar! Rekommenderat är att ha en brandvarnare per 60 kvm yta. Bra är också att ha brandsläckare eller brandfilt.

- På anslagstavlan i varje trapphus finns information om hur man ska agera i händelse av brand. Kika gärna på denna!


Allmänna utrymmen

I föreningen har vi tillgång till ett antal gemensamma utrymmen som en service för oss medlemmar. Det är viktigt att tänka på att vi har ett delat ansvar för att hålla dessa lokaler trivsamma.

Tvättstuga

I vår förening har de flesta lägenheterna egen tvättmaskin, men vi har också en gemensam tvättstuga. Vår tvättstuga finns på bottenvåningen i uppgång Skolgatan 7A. I tvättstugan finns tillgång till en stor tvättmaskin, som också kan användas till mattor, och där finns även torktumlare, torkrum, mangel och strykbräda med strykjärn. Bokningstavlan sitter precis utanför tvättstugan och varje lägenhet har ett bokningslås.

De tider man kan boka är följande: 8-11, 11-14, 14-17 och 17-20. För alla tider gäller att man har rätt att nyttja torkrummet en timme efter avslutad tid, det vill säga tvättar man mellan 8-11 kan torkrummet nyttjas till klockan 12. Om en bokad tid inte börjat användas inom 60 minuter, får tiden användas av andra medlemmar. När man tvättat klart är det viktigt att städa efter sig.

Om man upptäckt något som är trasigt anmäler man det till HSB, på telefonnummer 010-442 24 24. Förslag på förbättringar av vår tvättstuga kan lämnas i föreningens brevlåda i uppgång Östra Skansgatan 8A.

Gym

Till glädje för alla träningsintresserade medlemmar har vi i Brf Albert ett fint gym. Gymmet ligger i uppgången Skolgatan 7A och för att använda det behöver man kvittera ut en nyckel hos styrelsens ordförande. I samband med att man kvitterar ut sin nyckel får man också en mejladress till Alexander Schultzberg, som är kontaktperson för gymmet, och man blir automatiskt medlem i föreningens arbetsgrupp Gymgruppen. Alla i gruppen hjälps åt att hålla koll på om något i gymmet är trasigt, att fundera över om gymmet behöver kompletteras med nya redskap och att fylla på rengöringsmedlet när det är slut.

I lokalen kan man träna både kondition, styrka och rörlighet. För konditionsträning finns en mycket bra roddmaskin, som ökar cirkulationen i ryggen och de trötta musklerna mellan skulderbladen efter en dag på jobbet. Vi har även en spinningcykel, en crosstrainer placerad i bastuns lounge och hopprep.

När man är uppvärmd och vill ge sig på styrketräningen kan man använda sig av skivstångsstället, som har två viktstänger av olympisk standard med kompletta viktset. Stället är höj- och sänkbart och kan därför användas både för bänkpress och knäböj. Vidare finns fem skivstänger med fasta vikter, hantlar från cirka 1-25 kg, en väggmonterad chins-stång för ryggövningar och en väggmonterad dips-ställning för träning av bröst, triceps och ländrygg. Ett redskap man inte får missa är vår TRX Suspension Trainer, vilket kanske är det bästa och mest allsidiga redskapet för funktionell och stabiliserande träning eftersom man utnyttjar sin egen kroppsvikt och helt enkelt varierar arbetsvinkeln för att öka eller minska belastningen. Ett tips kan vara att läsa om TRX på internet om man aldrig stött på det förut!

Något som är lätt att glömma när man tränar är vikten av rörlighet och stretch. En spänd, sammandragen muskel kan inte utnyttja hela sin längd och blir därför inte så effektivt tränad. För den som vill arbeta med sin rörlighet eller stabiliserande träning rekommenderas pilatesbollen. Vidare finns ribbstol, gummiband, balanskudde och träpinne.

För att komma i stämning kan det behövas musik och självklart har vårt förnämliga gym en bluetooth-stereo för att synka med egen musik från till exempel mobiltelefonen. Det finns också en timer för att hålla tempot under övningspasset och övningsanvisningar för att få inspiration till nya övningar.

Avslutningsvis är det mycket viktigt att alla som använder gymmet är noggranna med att rengöra redskapen efter sig, så vi slipper både dålig lukt och spridning av trista förkylningar som tvingar fram träningsuppehåll.

Föreningslokal

Medlemmar som vill arrangera tillställningar av olika slag, har möjlighet att hyra föreningslokalen, Östra Skansgatan 8A. Föreningslokalen bokas från klockan 12 en dag till klockan 12 nästa dag och i lokalen finns ett par långbord, en soffgrupp, ett pentry, en whiteboard och en TV. Vid långborden ryms cirka 30 personer och de två sofforna är bäddsoffor, så här finns också sängplatser för fyra personer Pentryt, som finns i anslutning till föreningslokalen, har gott om glas, porslin och bestick. I pentryt finns även en till åren kommen spis, som lämpar sig bäst för varmhållning av redan färdig mat eftersom den är rätt långsam. Tänk på att visa hänsyn gentemot dina grannar vid exempelvis fester, en bra hållpunkt är att det ska vara tyst mellan klockan 22 och 7. Innan man lämnar lokalen är det viktigt att den städas ordentligt. Dammsugare och mopp för våttorkning finns i förrådet ute i korridoren.

Lokalen kostar 300 kr att hyra, beloppet läggs på din kommande avgiftsavi, och den bokas i almanackan som hänger på anslagstavlan utanför tvättstugan. För att boka behövs två stycken bokningsmärken, som kan kvitteras ut hos följande personer:

Pentti Käppi, Östra Skansgatan 10, telefonnummer 0730-673671 eller 031-291688.
Inger Rundqvist, Skolgatan 9, telefonnummer 031-7114054.

Gästrum

I föreningen finns två gästrum, som kan hyras av medlemmarna. Rummen ligger på Östra Skansgatan 8A. I det ena rummet finns en dubbelsäng, som går att dela till två enkelsängar, och i det andra rummet finns två enkelsängar. Utanför rummen finns toalett med dusch, ett kylskåp och en mikrovågsugn. Gästrummen kostar 150 kr att hyra per dygn, beloppet läggs på din kommande avgiftsavi. De bokas i almanackorna, en för varje rum, som hänger på anslagstavlan utanför tvättstugan. För att boka behövs ett bokningsmärke per dygn och dessa märken kan kvitteras ut hos följande personer:

Pentti Käppi, Östra Skansgatan 10, telefonnummer 0730-673671 eller 031-291688.
Inger Rundqvist, Skolgatan 9, telefonnummer 031-7114054.

Du har tillgång till ditt bokade gästrum från klockan 12 ena dagen till klockan 12 nästa dag. I rummen finns täcken och kuddar, men egna lakan ska medtagas. Innan man lämnar rummet är det viktigt att rummet städas ordentligt. Dammsugare och mopp för våttorkning finns i förrådet ute i korridoren. Tänk på att visa hänsyn gentemot dina grannar, en bra hållpunkt är att det ska vara tyst mellan klockan 22 och 7.

Cykelförråd

På gården finns ett antal cykelförråd för uppställning av cyklar och barnvagnar. Många av våra medlemmar cyklar och det är ofta fullt i cykelrummen, så för allas trivsel är det bra om sådant som står oanvänt tas om hand.

Snickarbod

Mitt ute på gården ligger föreningens snickarbod. I snickarboden finns ett antal verktyg, som medlemmarna kan använda sig av. De redskap som finns i snickarboden är bandsåg, planhyvel, hyvelbänk, spånsug och en cirkelsåg, som ett antal medlemmar i föreningen samlat ihop pengar till. Det är viktigt att tänka på att det är lätt att skada sig på dessa redskap och att barn inte får vistas i verkstaden annat än i målsmans sällskap. De spillbitar av trä som ligger i verkstaden är det fritt fram att använda, så länge det inte sitter någon namnlapp på dem. Om man vill lämna kvar något tillfälligt i verkstaden behöver detta därför märkas upp. Det finns också skåp där man kan förvara till exempel privata verktyg. I snickarboden, som i övriga gemensamma utrymmen, ansvarar var och en för städningen efter att man nyttjat lokalen. För att ha tillgång till snickarboden behöver man kvittera ut en särskild nyckel. Nyckeln kostar 200 kr och kan hämtas hos Ida Rask, Haga Nygata 16B. För frågor om snickarboden hänvisas till Alexander Schultzberg, Östra Skansgatan 10.

Bastu

Föreningens medlemmar har tillgång till en fint utrustad bastu, med två duschar, en WC och en sittgrupp bestående av korgstolar och bord. Bastun finns i uppgång Skolgatan 7A. Bastun är gratis att låna och bokas genom att man i almanackan utanför tvättstugan skriver sitt lägenhetsnummer och mellan vilka klockslag man vill nyttja utrymmet. Nyckeln finns i ett litet låst stålskåp, som sitter utanför ingången till bastun. Detta skåp öppnas med portnyckeln och det är självklart viktigt att man lägger tillbaks nyckeln så fort man öppnat dörren. För att det även fortsättningsvis ska vara trevligt att nyttja vår bastu behöver den städas noggrant efter varje tillfälle. Städmaterial finns i bastuns anslutande utrymmen.


Sophantering

Hushållssopor slängs i de sopnedkast som finns både ute på gården och i uppgångarna.

Som en extra service för medlemmarna har föreningen också ett sopsorteringsrum vid utgången till Skolgatan 7. Här finns behållare för att sortera kartong/wellpapp, papper, färgat och ofärgat glas, metall, plast, glödlampor, lysrör, batterier och elektronik. Tänk på att allt måste ner i behållarna, eftersom de inte töms av renhållningsbolaget om de är överfulla. Placerar du saker på golvet innebär detta en extra kostnad för föreningen, vilket i förlängningen påverkar månadsavgifterna.

Vi har tre komposter på gården där man kan slänga grönt matavfall och trädgårdsavfall. Vid komposterna finns anslag om vad som kan slängas och hur de ska hanteras. Två komposter är placerade bakom cykelförrådet vid gungorna, en kompost står mellan förråden vid Östra Skansgatan 10 och 8B. Vid frågor om kompostering, hör av er till styrelsen.

Grovsopor kan flera gånger om året slängas i de containrar som ställs upp i anslutning till städdagar. Övrig tid på året hänvisas till Göteborgs Stads återvinningscentraler, varav den närmaste finns i Högsbo, A Odhners gata 19A.

Farligt avfall, till exempel färgburkar, lösningsmedel och bilbatterier, kan inte slängas i vårt soprum, utan även detta lämnas på någon av stadens återvinningscentraler eller till Farligt avfall-bilen.


Bredband, telefoni, TV och porttelefon

Brf Albert har tecknat ett kollektivt avtal med Telia vilket ingår i avgiften. Detta inkluderar bredband, bredbandstelefoni och digital-TV.

Du kan surfa med hastigheten 100 Mbit/s, till och från internet, och anslutning sker genom nätverksuttagen i respektive lägenhet.

Digital-TV innefattar kanalpaketet Lagom. Kanalutbudet hittar du här.

Till varje lägenhet har det delats ut en bredbandsrouter och en digital-TV-box. Utrustningen tillhör lägenheten och lägenhetsinnehavaren ansvarar för den samma. Till grundutbudet finns aktiveringskoder. Om du saknar koderna, kan du kontakta styrelsen. Du kan lägga till fler tjänster genom Telias kundtjänst på 020-755 766. Då ersätts vanligen aktiveringskoderna av nya koder som är unika för de tjänster du valt..

Angående porttelefonerna finns en bruksanvisning på flera språk på Siedles hemsida. Den hittar du här. Den svenska delen börjar på sidan 14.


Trädgården

Vår vackra trädgård här i kvarteret Kanonen är omgiven av både äldre renoverade hus och nybyggnationer, vilket gör att en promenad genom trädgården på många sätt är en promenad genom Hagas historia.

Strävan att anknyta till de gamla Hagagårdarna med sina plank och gårdsbyggnader bestämde gårdens utformning vid renoveringen. Plank, gårdshus, vedskjul med mera bildar gräns mellan de äldre renoverade husen vid Haga Nygata och de nybyggda husen. Markbeläggningen intill de gamla husen utgörs, som förr, av gatsten.

På den nya gården antyds de gamla tomtgränserna med spaljéer i olika höjder och placeringen av gårdsbyggnader för förråd, cyklar med mera. Spaljéerna och gårdsbyggnaderna bildar ett klart definierat entréstråk belagt med gatsten längs husen. I mitten av gården finns ytor ägnade åt samvaro, lek och odling. De nya husens bottenvåningar har dessutom träbelagda uteplatser, avskärmade mot entréstråket genom spaljéer i olika höjder.

Två vinkelställda gårdsbyggnader i den nordöstra delen av gården har på sin syd- och västfasad en pergola, vilken utgör en solbelyst samlingsplats med trägolv. I anslutning till pergolans uterum finns en murad grill och en elektrisk grilltändare. För att använda grillen behöver man bara införskaffa ett passande grillgaller. Bredvid uterummet finns en sandlåda, en lekstuga och en rad med svarta vinbärsbuskar. Under den pampiga kastanjen, som stått här och dämpat bruset från staden sedan de första husen byggdes i mitten av 1800-talet, har vi också en gungställning för de små.

Utöver vår kastanj, som man från utsikten på Skansberget kan se är ett av de högsta träden i Haga, har vi också en fullvuxen alm och några andra träd, till exempel en Robinia. Kring gårdshusen kompletterar bärbuskar och prydnadsbuskar som rhododendron, syrén och olvon, gårdens grönska och skapar en ombonad stämning. På spaljéerna växer kaprifol, rosor och klematis. Uteplatserna inramas av schersmin och perenner som phlox, pioner, svärdsliljor med mera.

Sommaren 2013 kompletterades gårdens planteringar med en månskensträdgård, som bland annat utgörs av bär- och nyttoväxtplanteringar och en stensatt liten terrass att placera sin vilstol på. Månskensträdgården domineras av vitblommiga växter som lyser starkt i skymningen. Här nedan följer en kort presentation av de olika växterna i Månskensträdgården:

Övre platån med bärodling och sittplats:

Klematis- Vitblommande, starkt växande klematis som tillhör de tidigblommande sorterna.

Tranbär- Detta är en marktäckande växt som får röda syrliga bär. De liknar lingon och kan med fördel torkas eller användas till saft. Bären mognar sent i september till oktober.

Hallon- Hösthallon som får gula bär, buskarna kan bli 1,5 m höga.

Fläder- Fläder blommar i stora gräddvita klasar i maj-juni och får mörka, nästan svarta bär i september till oktober. Både blommor och bär lämpar sig för saft eller marmelad och liknande. Busken kan bli 3-5 meter hög.

Vinbär- Brett växande buske som får gräddvita bär med mild smak. Goda att äta som de är eller som dekoration på kakor och tårtor. Går även att använda i gelé, saft, bakning m.m. Bären skördas i juli- september och busken kan bli 1,5 meter hög.

Blåbär- Amerikanskt blåbär som ger skörd i augusti. Bären är goda att äta som de är, men kan också användas för sylt, marmelad och bakning.

Syrén- Vitblommande bondsyrén med doftande blommor i juni. Syrénblomman kan användas i bakning och att göra saft på. Buskarna kan bli uppemot 3 meter höga.

Aronia- Vita blommande klasar i maj-juni och svarta bär i juli- augusti. Bären är söta och lämpar sig för sylt och bakning.

Nedre platån med nyttoodling i pallkragar

Rosmarin- Denna halvbuske är städsegrön och blir mellan 0,5 och 2 meter hög där den är vildväxande. De färska eller torkade bladen används som krydda till matlagning.

Timjan- Dvärgbusken timjan är en flerårig växt, med lila blommor som kan bli ett par decimeter hög. Bladen av timjan kan användas färska eller torkade som krydda till matlagning.

Lavendel-.Vitblommande lavendel, en flerårig liten buske vanligtvis med små smala silvergrå blad. Blommorna kan användas till bakning och saft.

Salvia- Blir upp till 60 cm hög med grågröna luddiga blad och blommorna är små och blåvioletta. Salvia används till matlagning, som torkad bladkrydda ger växten en markant smak och bör användas med försiktighet.

Rabarber- Bladskaften är ätliga men de innehåller oxalsyra och småbarn eller personer med anlag för njursten skall undvika att äta rabarber. Vanligtvis äts den kokt till kräm, saft eller i paj.

Gräslök- En liten, ca 30 cm hög lökväxt som påminner om gräs. Den blommar med lila bollformade blommor. Gräslök används klippt i matlagning.

Persilja- En krusbladig persilja som är tvåårig. Den kan användas färsk, torkad eller fryst i matlagning.

Mynta- Flerårig växt med upp till 1 m höga stänglar med motsatta, sågkantade blad. Man kan använda bladen både färska och torkade i te, yoghurtsåser, sallad och bakning.

Citronverbena- Detta är en flerårig växt med sötaktig smak och doft. De citronsmakande bladen kan användas i matlagning, bakning, till efterrätter och dressingar.

Schersminplanteringen

Myskmadra- En starkväxande marktäckare, som blommar med vita små blommor i maj- juni.

Schersmin- Schersminen är en 1,5- 3 meter hög buske som blommar i juni-juli med starkt doftande vita blommor.


Garage

Brf Albert har tillsammans med Brf Herbert, Brf Ada och Brf Herkules 184 st parkeringstillstånd, som tillhandahålls av Göteborgs Stads Parkering AB.

Parkeringstillstånden avtalas direkt mellan medlemmarna i föreningen och parkeringsbolaget och platserna för tillstånden finns i parkeringshuset, föreningens granne vid Haga Östergata.

Parkeringsgaraget är låst och det finns platser för både bil och MC. Kostnaden för att hyra en plats är för närvarande 1077 kr per månad.

För att ansöka om parkeringstillstånd kontaktar man Göteborgs Stads Parkering AB via hemsidan: www.p-bolaget.goteborg.se eller kundtjänst på telefon 031- 774 37 00.Felanmälan

Föreningen har avtal med HSB Göteborg om förvaltningen av våra fastigheter. Det betyder att det är HSB du kontaktar vid frågor eller felanmälan som har med fastigheten att göra. Det kan till exempel vara en vattenläcka, trasig lampa i trapphuset eller stopp i avloppet. Innan du felanmäler, titta i stadgarna och broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten? om underhållet är ditt eller föreningens. Är underhållet ditt, debiteras du av HSB.

Gör din felanmälan här eller ring HSB Kundtjänst vardagar på telefonnummer 010-442 24 24.

Öppettiderna för felanmälan via telefon är:
Måndag 08:00-18:00
Tisdag-torsdag 08:00-17:00
Fredag 08:00-15:00

Sommartider 15/5-31/8:
Måndag-torsdag 08:00-16:00
Fredag 08:00-15:00

Vid akuta fel efter kontorstid kontakta Securitas på telefonnummer: 010-470 55 98. Akuta fel kan till exempel vara en vattenläcka eller strömavbrott.

Tänk på att i din anmälan tydligt ange ditt namn, förening (Brf Albert), ditt lägenhetsnummer och din adress, eftersom HSB tar emot felanmälningar från hela Göteborg.

Till HSB felanmälan


Kontakt

Kontakta styrelsen

Styrelsen kan nås via sin mejladress styrelsen@albert.se, eller genom ett meddelande i brevlådan, som finns i uppgången till Östra Skansgatan 8A.

Ordförande: Ida Rask, Haga Nygata 16B.
Vice ordförande: Mikael Högberg, Haga Nygata 16B.
Sekreterare: Johan Larsén, Östra Skansgatan 10.

Ledamöter:

Alexander Schultzberg, Östra Skansgatan 10.
Thomas Ulvinge, Skolgatan 7B.
Annette Wilhelmsson, Skolgatan 7B

Kerstin Gustavsson-Rantil, Haga Nygata 14.
HSB-representant: Elmira Mardani, HSB Göteborg.

 

Kontakta valberedningen

Emma Carlsson, Skolgatan 7A.
Beatrice Klackenberg, Haga Östergata 13.

Birgitta Lindström, Haga Östergata 13. 

 

 

Kontakta arbetsgrupperna

Gymgruppen – kontaktperson Alexander Schultzberg, Östra Skansgatan 10.
Hemsidesgruppen – kontaktpersoner Therése & Mikael Högberg och Ida Rask, Haga Nygata 16B
Trädgårdsgruppen – kontaktperson Ida Rask, Haga Nygata 16B.
Underhållsgruppen – kontaktperson Kjell Ring, Östra Skansgatan 8B.