Allmänna utrymmen

I föreningen har vi tillgång till ett antal gemensamma utrymmen som en service för oss medlemmar. Det är viktigt att tänka på att vi har ett delat ansvar för att hålla dessa lokaler trivsamma.