Snickarbod

Mitt ute på gården ligger föreningens snickarbod. I snickarboden finns ett antal verktyg, som medlemmarna kan använda sig av. De redskap som finns i snickarboden är bandsåg, planhyvel, hyvelbänk, spånsug och en cirkelsåg, som ett antal medlemmar i föreningen samlat ihop pengar till. Det är viktigt att tänka på att det är lätt att skada sig på dessa redskap och att barn inte får vistas i verkstaden annat än i målsmans sällskap. De spillbitar av trä som ligger i verkstaden är det fritt fram att använda, så länge det inte sitter någon namnlapp på dem. Om man vill lämna kvar något tillfälligt i verkstaden behöver detta därför märkas upp. Det finns också skåp där man kan förvara till exempel privata verktyg. I snickarboden, som i övriga gemensamma utrymmen, ansvarar var och en för städningen efter att man nyttjat lokalen. För att ha tillgång till snickarboden behöver man kvittera ut en särskild nyckel. Nyckeln kostar 200 kr och kan hämtas hos Mikael Högberg, Haga Nygata 16B. För frågor om snickarboden hänvisas till Kerstin Rantil, Haga Nygata 14.