Bredband, telefoni, TV och porttelefon

Brf Albert har tecknat ett kollektivt avtal med Telia vilket ingår i avgiften. Detta inkluderar bredband, bredbandstelefoni och digital-TV.

Du kan surfa med hastigheten 100/10 Mbit/s, till och från internet, och anslutning sker genom nätverksuttagen i respektive lägenhet.

Digital-TV innefattar kanalpaketet Lagom. Kanalutbudet hittar du här.

Till varje lägenhet har det delats ut en bredbandsrouter och en digital-TV-box. Utrustningen tillhör lägenheten och lägenhetsinnehavaren ansvarar för den samma. Till grundutbudet finns aktiveringskoder. Om du saknar koderna, kan du kontakta styrelsen. Du kan lägga till fler tjänster genom Telias kundtjänst på 020-755 766. Då ersätts vanligen aktiveringskoderna av nya koder som är unika för de tjänster du valt..

Angående porttelefonerna finns en bruksanvisning på flera språk på Siedles hemsida. Den hittar du här. Den svenska delen börjar på sidan 14.