Att renovera

Inför större renoveringar ska styrelsen kontaktas och en skriftlig beskrivning av det planerade arbetet lämnas.

Lägenheterna i de äldre husen med nummer 51-66 i Östra Skansgatan 12, Haga Nygata 14 samt 16 A och B är kulturminnesmärkta av Länsantikvarien, vilket innebär vissa restriktioner när det gäller bostadsrättsinnehavarens normala rätt att reparera och utföra förbättringar i lägenheten. Begränsningarna gäller bland annat kakelugnar, vissa inredningsdetaljer som dörrar, dörrtrycken och träpaneler samt färgsättning. Detta regleras i särskilda tilläggsavtal.

Medlemmar kan få ett bidrag om 6000 kr från föreningen vid byte av gamla golvbrunnar.

Observera att föreningen har ett särskilt fläktsystem, så om du vill byta din köksfläkt bör du först kontakta styrelsen för mer information.

För mer information se broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten? från HSB.