Brandskyddsarbete

Vårt brandskyddsarbete i föreningen samordnas och kontrolleras av Anticimex och innebär brandskyddskontroller fyra gånger om året.

För att vi ska kunna upprätthålla ett fullgott brandskydd kommer här ett par viktiga saker för alla medlemmar att tänka på:

– I trapphusen får det inte stå saker utanför lägenheterna, detta är både en förhöjd brandrisk och hinder för utrymningsvägar! Inga möbler, barnvagnar, cyklar, skor eller dylikt får placeras här, det enda som är tillåtet är dörrmattor, tavlor eller enstaka växter.

– I vinds- och källarförråd får det absolut inte förvaras några brandfarliga ämnen så som t-sprit, lacknafta, målarfärg etc. Detta måste förvaras i lägenheten och får uppstiga till max 5 liter.

– Alla utrymmen utanför vindsförråd och källarförråd måste hållas fria från saker av samma anledning som ovanstående. Vi kommer under brandskyddskontrollerna att märka upp de saker som måste avlägsnas i källare och på vindar, är detta inte omhändertaget inom 3 månader avyttras det.

– I jultider är det viktigt att se över sin brandskyddsutrustning i lägenheterna. Kolla så att ni har brandvarnare och att batteriet fungerar! Rekommenderat är att ha en brandvarnare per 60 kvm yta. Bra är också att ha brandsläckare eller brandfilt.

– På anslagstavlan i varje trapphus finns information om hur man ska agera i händelse av brand. Kika gärna på denna!