Styrelsen

Ordförande: Kjell Ring, Östra Skansgatan 8B
Vice ordförande: Karin Magnusson, Östra Skansgatan 8A
Sekreterare: Jonas de Lange, Skolgatan 7B

Ledamöter:
Anders Stönner, Östra Skansgatan 12
Pernilla Kurtsdotter, Skolgatan 7A
Kerstin Gustavsson-Rantil, Haga Nygata 14
Ellen Karlsson, Östra Skansgatan 8B

HSB-representant: Agnes Sjögren, HSB Göteborg

Valberedning
Emma Carlsson, Skolgatan 7A
Ida Rask, Haga Nygata 16B
Johan Larsén, Östra Skansgatan 10

Kontakta styrelsen
Styrelsen kan nås via sin mejladress, styrelsen@albert.se, eller genom ett meddelande i brevlådan, som finns i uppgången till Östra Skansgatan 8A.

Styrelsen finns tillgänglig för medlemmarna en kvart före varje styrelsemöte kl 18.45-19.00 i föreningslokalen.

ARBETSGRUPPER

I föreningen har vi också ett antal arbetsgrupper, som ansvarar för utformning och planering av underhåll av till exempel trädgård, underhåll och gym. Kontakta gärna arbetsgrupperna om du har idéer eller vill vara med.

Gymgruppen – kontaktperson Hanna de Lange, Skolgatan 7B
Trädgårdsgruppen – kontaktperson Jonas de Lange, Skolgatan 7B
Underhållsgruppen – kontaktperson Anders Stönner, Östra Skansgatan 12