Garage

Parkeringstillstånd för boende kan sökas i parkeringshuset, föreningens granne vid Haga Östergata och avtalas direkt mellan medlemmarna i föreningen och parkeringsbolaget Göteborgs Stads Parkering AB.

Parkeringsgaraget är låst och det finns platser för både bil och MC. Kostnaden för att hyra en plats är för närvarande 1420 kr per månad.

För att ansöka om parkeringstillstånd kontaktar man Göteborgs Stads Parkering AB via hemsidan: p-bolaget.goteborg.se eller kundtjänst på telefon 031- 774 37 00.