Nyheter

Höstens första gårdsdag 23/9

Höstens första gårdsdag är den 23/9. Vi träffas kl 11 och gör i ordning gården inför höstsäsongen. Efter avslutat arbete bjuder vi på lättare lunch med fika! 21/9-24/9 kommer det som vanligt finnas en container att slänga grovsopor i på Skolgatan. Varmt välkomna!

Höstens andra gårdsdag blir den 11 november.

Renovering av allmänna utrymmen

Vi hade planerat att hålla ett medlemsmöte innan sommaren om de kommande renoveringarna av tvättstuga, bastu och pentryt i föreningslokalen. Tyvärr har tidplanen förskjutits något men arbetet fortskrider alltjämt. Upphandlingen av entreprenör är nu klar men innan vi kan hålla medlemsmötet behöver vi träffa entreprenören för ett byggmöte där detaljer och tidplan gås igenom. Mer information kommer så snart vi haft detta möte. Det går bra att boka utrymmena under sommaren då inget arbete kommer att påbörjas före septembers utgång.

Ny belysning på gården

Planeringen av den nya belysningen på gården är nu klar. Arbetet med att montera de nya armaturerna kommer att ske under sensommaren. När höstmörkret faller kommer vi att ha en heltäckande belysning som inte bländar eller lyser in i lägenheterna!

Trädgårdshjälp

Vi har nu anlitat en trädgårdsfirma som hjälper oss att ta hand om våra träd och buskar på gården. De kommer att komma två gånger per år och se över växtligheten och beskära på ett korrekt sätt där det behövs. De var här första gången i mars och beskar bland annat kastanjen, syrener och ett antal buskar längst husfasaderna.

Årsmötet 18/4

För er som inte var med på årets föreningsstämma kan vi meddela att stämman för andra gången röstade ja till de föreslagna ändringarna i våra stadgar. Ändringarna fanns med som bilaga till kallelsen, och kan efter denna stämma nu träda i kraft.

Kerstin Gustavsson-Rantil valdes också in som ny medlem i styrelsen, välkommen Kerstin!
Styrelsen består nu av Ida Rask (ordförande), Mikael Högberg, Alexander Schultzberg, Annette Wilhelmsson, Thomas Ulvinge, Johan Larsén, Kerstin Gustavsson-Rantil samt HSB:s representant Elmira Mardani.

Nya avier från Hsb

Som många av er sett så ser avierna från HSB lite annorlunda ut i år. Avgiften för informationsöverföring (bredband, tv och telefoni) är nu utskriven som en egen post. Det beror på att vi beslutat att göra denna avgift mer rättvis, som vi informerat om tidigare. Förut var denna avgift beroende på andelstal och därför inbakad i driftkostnaden. Nu är det samma avgift för alla, och av tekniska orsaker kommer den då som en egen post på avin.

Sopsugen

Föreningen är ju ansluten till ett sopsugssystem, där restavfall som inte kan återvinnas i soprummet ska slängas.

Den senaste tiden har det varit ett flertal stopp i systemet på grund av att det hamnat felaktiga sopor där. Vanliga hushållssopor går fint att slänga, men kartonger och andra otympliga föremål fastnar lätt i systemet. Varje gång det blir stopp uppstår dels ett olustigt missljud, men också en kostnad för föreningen. Tänk på vad du slänger i sopnedkastet.

Brandskyddsutrustning från Anticimex

På förekommen anledning har styrelsen undersökt möjligheterna att anförskaffa brandskyddsutrustning från Anticimex till rabatterat pris. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att köpa brandskyddsutrustning.

Renovering av soprum

Styrelsen planerar just nu för en uppfräschning av vårt gemensamma soprum. Har du några idéer på hur soprummet skulle kunna förbättras? Skicka då ett mail till Alexander (a_schultzberg@outlook.com) så att det kan komma med i planeringen.
 

Snickarboden

På gårdsdagen kommer snickarboden att tömmas inför resterande renovering. Samtliga medlemmar som har privata ägodelar behöver därför ta bort detta innan 10 maj. Kvarlämnat/bortglömt kommer tillfalla Brf Albert. Tips, förslag och hjälp med renoveringen mottages varmt!

För att ha tillgång till snickarboden efter renoveringen behöver man kvittera ut en särskild nyckel. Nyckeln kostar 200 kr och kan hämtas hos Ida Rask, Haga Nygata 16B.

Tänk på vad ni häller i köksavloppet

Vi har fått tillsägelse från Kretslopp och vatten vid Göteborgs stad om att vi ska bli bättre på att hantera det vi häller i köksavloppet. I dagsläget hälls det ut för mycket fett och olja vilket leder till avlagringar i rören, både i våra egna stammar och ute i de kommunala avloppsledningarna. För att minimera påverkan på avloppssystemet så ber vi er att inte hälla ut fett i vasken utan torka eller hälla ur stekpannor, ugnsformar eller takeaway-lådor innan ni diskar dom. På detta sätt kan vi också förhindra stopp i våra avloppsledningar och fördröja stambytet i föreningen.

Portalen- Informationsverktyg om ditt boende

Alla medlemmar i föreningen har tillgång till HSB:s tjänst på internet HSB Portalen. Detta är ett verktyg som ger medlemmar och boende tillgång till information om sitt boende och medlemskap och möjlighet att registrera och få återkoppling på ärenden. Man loggar in med ett eget lösenord på hsbportalen.se. Har du glömt ditt lösenord eller inte fått något kan du enkelt få ett nytt vid inloggningen.

Frågestunder med styrelsen

Styrelsen är tillgänglig för medlemmarna före varje styrelsemöte kl 18.45-19.00 i föreningslokalen. Inbokade styrelsemöten för hösten 2017 är: 20/11 och 18/12.

Komposter och ny kartongbehållare.

Vi har nu tre komposter på gården där man kan slänga grönt matavfall och trädgårdsavfall. Vid komposterna finns anslag om vad som kan slängas och hur de ska hanteras. Två komposter är placerade bakom cykelförrådet vid gungorna, en kompost står mellan förråden vid Östra Skansgatan 10 och 8B. Vid frågor om kompostering, hör av er till styrelsen.

Sedan en tid tillbaka har vi ett nytt kärl i soprummet för kartonger och papplådor. I denna stålhäck läggs tillplattade och i hopvikta större kartonger.

Brandskyddsarbete

Vi har i år återupptagit vårt brandskyddsarbete i föreningen, vilket bla. innebär kontroller fyra gånger om året, och här kommer ett par viktiga saker för alla medlemmar att tänka på:

- Nu i jultider är det viktigt att se över sin brandskyddsutrustning i lägenheterna. Kolla så att ni har brandvarnare och att batteriet fungerar! Rekommenderat är att ha en brandvarnare per 60 kvm yta. Bra är också att ha brandsläckare eller brandfilt.

- I vinds- och källarförråd får det absolut inte förvaras några brandfarliga ämnen så som t-sprit, lacknafta, målarfärg etc. Detta måste förvaras i lägenheten och får uppstiga till max 5 liter.

- I trapphusen får det inte stå saker utanför lägenheterna, detta är både en förhöjd brandrisk och hinder för utrymningsvägar! Inga möbler, barnvagnar, cyklar, skor eller dylikt får placeras här, det enda som är tillåtet är dörrmattor, tavlor eller enstaka växter.

- Alla utrymmen utanför vindsförråd och källarförråd måste hållas fria från saker av samma anledning som ovanstående. Vi har under året rensat källare och vindar men har nu upptäckt att det lagts dit saker igen, detta måste tas bort omedelbart.

- På anslagstavlan i varje trapphus finns nu information om hur man ska agera i händelse av brand. Kika gärna på denna!

Brandsläckare i trapphusen

I alla trapphus har det nu installerats brandsläckare på bottenplan. Brandsläckarna är i första hand tänkta att användas vid brand i trapphusen eller på gården. För lägenheterna gäller eget ansvarar för brandskyddet. Rekommendation är en brandsläckare per 60 kvm och våning. Tänk på att många försäkringsbolag kräver fullgott brandskydd i lägenheten vid eventuell skada.