Årsmötet 18/4

För er som inte var med på årets föreningsstämma kan vi meddela att stämman för andra gången röstade ja till de föreslagna ändringarna i våra stadgar. Ändringarna fanns med som bilaga till kallelsen, och kan efter denna stämma nu träda i kraft.

Kerstin Gustavsson-Rantil valdes också in som ny medlem i styrelsen, välkommen Kerstin!
Styrelsen består nu av Ida Rask (ordförande), Mikael Högberg, Alexander Schultzberg, Annette Wilhelmsson, Thomas Ulvinge, Johan Larsén, Kerstin Gustavsson-Rantil samt HSB:s representant Elmira Mardani.