Föreningsstämma 18/4 kl 18.30

Årets föreningsstämma kommer att hållas onsdagen den 18:e april klockan 18.30 i föreningslokalen. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 20:e mars. Motioner lämnas skriftligen i styrelsens brevlåda, Östra Skansgatan 8A eller via mejl till styrelsen@albert.se.

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen eller bli vår nya revisor, hör av dig till valberedningen för att anmäla ditt intresse eller nominera andra kandidater! Valberedningen består av Kerstin Gustavsson (Haga Nygata 14, kerstin.rantil@gmail.com), Kjell Ring (Östra Skansgatan 8B, kjell.ring@telia.com) ock Emma Karlsson (Skolgatan 7A, emma.maria.carlsson@gmail.com).