Renovering av allmänna utrymmen

Vi hade planerat att hålla ett medlemsmöte innan sommaren om de kommande renoveringarna av tvättstuga, bastu och pentryt i föreningslokalen. Tyvärr har tidplanen förskjutits något men arbetet fortskrider alltjämt. Upphandlingen av entreprenör är nu klar men innan vi kan hålla medlemsmötet behöver vi träffa entreprenören för ett byggmöte där detaljer och tidplan gås igenom. Mer information kommer så snart vi haft detta möte. Det går bra att boka utrymmena under sommaren då inget arbete kommer att påbörjas före septembers utgång.