Sophantering

Hushållssopor slängs i de sopnedkast som finns både ute på gården och i uppgångarna.

Som en extra service för medlemmarna har föreningen också ett nyrenoverat och fint sopsorteringsrum vid utgången till Skolgatan 7. Här finns behållare för att sortera kartong/wellpapp, papper, färgat och ofärgat glas, metall, plast, glödlampor, lysrör, batterier och matavfall. Tänk på att allt måste ner i behållarna, eftersom de inte töms av renhållningsbolaget om de är överfulla. Placerar du saker på golvet innebär detta en extra kostnad för föreningen, vilket i förlängningen påverkar månadsavgifterna.

I vår sopsorteringsguide kan du läsa mer om vad du kan och inte kan slänga i vårt sopsorteringsrum.

Vi har tre komposter på gården där man kan slänga grönt matavfall och trädgårdsavfall. Vid komposterna finns anslag om vad som kan slängas och hur de ska hanteras. Två komposter är placerade bakom cykelförrådet vid gungorna, en kompost står mellan förråden vid Östra Skansgatan 10 och 8B. Vid frågor om kompostering, hör av er till styrelsen.

Har man enstaka grovsopor och elektronik kan detta, fyra gånger om året, slängas i den container och elhäck som ställs upp i anslutning till städdagar. Större mängder grovavfall eller stort elavfall så som kylskåp m.m. hänvisar vi till Göteborgs Stads återvinningscentraler, varav den närmaste finns i Högsbo, A Odhners gata 19A.

Farligt avfall, till exempel färgburkar, lösningsmedel och bilbatterier, kan inte slängas i vårt soprum, utan även detta lämnas på någon av stadens återvinningscentraler eller till Farligt avfall-bilen.